Επιστημονικοί Σύνδεσμοι & Φορείς

Υπουργείο Παιδείας Υγείας - Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α.