Τίτλος
Χώρος
Διεύθυνση
Ημερομηνία
Ώρες
Επι πλέων
Κόστος Μέτρησης
 

Στην Έδρα της Εταιρίας "Anaptixis 2000" που διοργανώνει το
πρόγραμμα
«Ποδαράκια – Παπουτσάκια»

Οδός Ν. Εφέσου 3
Τ.Κ. 162 31, Βύρωνας
Τηλ.: 210-760.86.76
μόνο με
τηλεφωνικό
ραντεβού

 

Δωρεάν


Τίτλος
Χώρος
Διεύθυνση
Ημερομηνία
Κόστος Μέτρησης
Osteo-Physio Therapy
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης
Γεώργιος Γουδεύενος
Dr. of Manual Medicine - Spec Physiotherapist
Λέωφ. Β. Σοφίας 71, έναντι Ξενωδοχείου Χίλτον
Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
Τηλ.: 210-72.24.536
www.physiotherapy.gr/osteophysio
μόνο με
τηλεφωνικό ραντεβού
25

PLIOMETRICA
Φυσικοθεραπευτήριο

Μανδιλαρά 6 & Τερζοπούλου 3α
Τ.Κ.: 153 42 - Αγ. Παρασκευή, πλησίον Τηλεοπτικού Μεγάρου ΕΡΤ
Τηλ.: 210-60.90.005
www.pliometrica.gr
μόνο με
τηλεφωνικό ραντεβού
25 
Physiopolis
Μαρίας Σαχά

Λεωφ. Παπαναστασίου 3
Τ.Κ.: 15234 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-68.00.175
www.physiopolis.gr

μόνο με
τηλεφωνικό ραντεβού
25